Gran Metodunu Kullanarak Bazi 3 Alkil Aril 4 Sübstitüe Benzilamino 4 5 Dihidro 1H 1 2 4 Triazol 5 On Türevlerinin Etanol Su Karişiminda Potansiyometrik Olarak PKa Değerlerinin Tayini


İSLAMOĞLU F., KAHVECİ B., KARAOĞLU K., ÖZİL M.

20. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 4 - 08 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes