TEKNOLOJİYE BAĞLI GELİŞEN AYDINLATMA ÜRÜNLERİN GÜNCEL SANATTAKİ YERİ


ÇELİK G.

3. ULUSLARARASI SANAT, ESTETİK SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, vol.1, pp.202

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.202
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

While various technological based materials proceeding parallel to the scientific developments were seen as a tool for artists to use in the formation process of artwork until the industrial revolution, these materials became an aim after the revolution. Interdisciplinary thought which led to the emergence of many currents at the beginning of the 20th century further strengthened the artworks conceptually and contributed to the growth of material diversity in the formation process of artwork. Besides this situation provided artists to express themselves freely, it improved the alternatives of techniques and materials used to produce works. Changing and developing high technological industrial products have become an indispensable necessity for the field of art day by day especially with the development of the virtual world. In this section, how lighting products known as one of the technologically based industrial materials were placed in the current art of 2000-2015 andtheir purpose of use were examined with examples and application techniques.

Sanayi devrimine kadar bilimsel gelişimlerle paralel ilerleyen teknolojik kaynaklı çeşitli malzemeler, sanatçılar için sanat eserin oluşum surecinde kullanabilecekleri bir araç olarak görülürken, devrimin sonrasında ise bu malzemeler amacın kendisi halini almıştır. 20. yüzyılın başında birçok akımın ortaya çıkmasını sağlayan disiplinlerarası düşünce şekli sanat eserlerinin kavramsal yönünü daha da güçlendirmiş ve sanat eseri oluşum surecinde malzeme çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamıştır. Bu durum sanatçılar için kendilerini daha özgür bir şekilde ifade etme anlamını taşırken aynı zamanda eser üretmek için kullandıkları teknik ve malzeme alternatiflerini de çoğaltmıştır. Değişerek ve de gelişerek ilerleyen yüksek teknolojik endüstriyel ürünleri, özellikle sanal dünyanın gelişimiyle her geçen gün sanat alanı için kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. Bu çalışmada teknolojik kaynaklı endüstriyel malzemelerden biri olarak bilinen aydınlatma ürünlerinin 2000-2015 yılların güncel sanatında nasıl yer aldıkları ve kullanılış amaçları sanatçıların ortaya çıkarmış olduğu eser örnekleriyle ve uygulama teknikleriyle incelenmiştir.