Prens Sabahaddin: İktisadi Kalkınma Fikirleri


Creative Commons License

Koçak B.

İzmir İktisat Dergisi, cilt.35, sa.4, ss.829-838, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 35 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: İzmir İktisat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.829-838

Özet

Bu çalışmanın amacı II. Abdülhamid’in yeğeni, yani Osmanlı hanedan üyesi olmasına rağmen Osmanlı Devleti yönetim şekline karşı duruşu ile önemli bir fikir insanı olan Prens Sabahaddin’in iktisadi fikirlerini incelemektir. Prens Sabahaddin, 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu toplumsal bunalıma reçete arayan aydınlardan biri olarak, idari ve siyasi yapının değiştirilmesi, ıslah edilmesi gibi geçici çözümler yerine, toplumsal yapının iktisadi açıdan değiştirilmesinin gerektiğini iddia ederek diğer aydınlardan ayrışmıştır. Prens Sabahaddin’in iktisadi fikirlerinin günümüzde tam anlamıyla açıklanamadığı düşünülmektedir. Bu sebeple ele alınan çalışmada şahsi teşebbüs anlayışı ile Osmanlı Devleti’ni kurtarmayı amaçlayan Prens Sabahaddin’in hanedan üyesi olmasına karşın, II. Abdülhamid’e ve dönemin diğer baskın fikir akımlarına muhalif olması ve savunduğu fikirler bir araya getirildiğinde kendi içerisinde belli bir tutarlılığa sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır.