İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH TaksonomisineGöre Analizi


Creative Commons License

Aygün B., Baran Bulut D., İpek A. S.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.62-88, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.62-88
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

 In this study, the contents and types of elementary 6th, 7th, 8th grades’ mathematics exam questions are analyzed according to groups and categories of the MATH taxonomy. In order to achieve this aim documentary analysis research and Chi-square test are used and the analyses of questions are based on the definitions of groups and categories of the MATH taxonomy. Analyzed questions consist of 939 questions which are collected from mathematics classes of different schools at East Blacksea regions. In all of the questions, 260 are at 6th grade (27.7%), 327 are at 7th grade (34.8%), and 352 are at 8th grade (37.5%) mathematics written exam questions. According to the results, two in every three questions used by instructors in math exams are at A3 "Routine use of Procedures" level in which the use of the procedure or algorithm is required to use properly. Most of the questions are from category A which contains routine procedures and basic abilities. in addition to this, there are fewer questions at category B which is required the higher order thinking skill, and scarcely any questions at higher-up thinking level, category C. 

Bu çalışmada ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıfların matematik dersi sınav sorularının ait olduğu öğrenme alanlarının ve soru türlerinin MATH taksonomi grup ve kategorilerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada karma yöntem kullanılmış ve sorular MATH Taksonomi Grup ve Kategorilerine ait açıklamalar temel alınarak doküman incelemesi ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. İncelenen sorular, Doğu Karadeniz bölgesindeki çeşitli okullardaki matematik dersi sınavlarında sorulan toplam 939 sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan 260 tanesi (% 27,7) 6. sınıf, 327 tanesi (% 34,8) 7. sınıf, 352 tanesi (% 37,5) ise 8. sınıf matematik dersi yazılı sınav sorularıdır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin matematik dersi sınavlarında kullandıkları her 3 sorudan 2’si daha önceden öğrenilen prosedür ve algoritmaların birebir uygulamalarını gerektiren A3 “rutin işlemlerin kullanımı” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Soruların büyük çoğunluğunun MATH taksonomiye göre rutin işlemleri ve temel becerileri içeren A grubundadır. Bunun yanı sıra, daha üst düzey düşünme becerilerini gerektiren B grubunda daha az ve en üst düşünme düzeyi olan C grubunda ise yok denecek kadar az soru bulunmaktadır.