Yardımsever Liderlik ve Çalışan Ses Verme Davranışı Arasındaki İlişkide Kişi Yönelimli Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü


Creative Commons License

DEMİR G., ALBAYRAK A. S.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.5, no.1, pp.67-89, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

To enhance the understanding of leadership effects on employee voice behavior, this study focused on individual power distance orientation. The study was carried out on the sample of 286 ÇAYKUR employees. The aim of the study was to explore the moderator effect of individual power distance orientation in the relationship between benevolent leadership and employee voice behavior. The results from hierarchical regression modeling indicated that, in the relationship between benevolent leadership and employee voice behavior, individual power distance orientation was a positive moderator.

Çalışan ses verme davranışı üzerinde liderlik etkileri anlayışını arttırmak için yürütülen bu çalışma, kişisel güç mesafesi yönelimi üzerinde odaklanmıştır. Amacı yardımsever liderlik ve çalışan ses verme davranışı arasındaki ilişkide kişisel güç mesafesi yöneliminin düzenleyici etkisini araştırmak olan bu çalışma 286 ÇAYKUR çalışanı örneklemi üzerinde yürütülmüştür. Hiyerarşik regresyon modellemesinden elde edilen sonuçlar, yardımsever liderlik ve çalışan ses verme davranışı arasındaki ilişkide kişisel güç mesafesi yöneliminin pozitif bir düzenleyici olduğunu göstermektedir.