Türkiyedeki Ergen İnternet Bağımlılığı İle Ebeveyn Davranışları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Türkmen A., Tolu H., Demircan F.

I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi, Kütahya, Turkey, 1 - 03 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

İnternet kullanımı ergenler arasında en popüler etkinliklerden biri olmasına rağmen, sorunlu İnternet kullanımının sonuçlarıyla ilgili çalışmalar eksiktir. İnternet kullanımı, kişinin önemli bilgilere erişimini artırabilir ve kariyer ve kişisel gelişim için kritik bir araç olabilir. Ancak yanlış kullanılabilir ve bu, beyinleri hala gelişmekte olan çocuklar ve ergenler için daha da büyük bir sorundur ve internetin çocuk beyin gelişimi üzerindeki etkileri henüz bilinmemektedir. Çalışmamızda, ergenlerin çevrimiçi internet kullanımı bağımlılık-ebeveyn-çocuk ilişkisi faktörlerinin gelişimi ve olası bir risk faktörü(sorunlu İnternet kullanımı) incelenmiştir. Literatürde problemli internet kullanımı davranışsal bir bağımlılık olarak ele alınmakta ve madde bağımlılığına benzer şekilde kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Çalışmaya katılan 60 kişi, düzenli İnternet erişimi olan 14-18 yaş arası lise öğrencisi gençlerden seçilmiştir. Çalışmamızda, nicel bir tasarım kullandık ve tüm katılımcıların çevrimiçi bir ankete katılması sağlandı. Ölçüt değişkeni kriteri, İnternet Kullanım Ölçeği ile ölçülen problemli İnternet kullanımıydı. Çalışmamızın bağımsız değişkenlerini anne ve baba bağımlılığı, psikolojik kontrol, ebeveyn bilgisi, ebeveyn izleme ve sorunlu internet kullanımının ebeveyn modellemesi olarak belirledik. Sorunlu internet kullanımının ebeveyn modellemesi dışında, mevcut literatürden bağımsız değişken ölçümleri alınmıştır. Kullandığımız kontrol değişkenleri ise cinsiyet, gelir ve sakatlık durumuydu. Belirli değişken kümelerinin bağımlı değişkene katkıda bulunduğu varyantların oranını incelemek için hiyerarşik bir çoklu regresyon kullandık. Sonuçlar, bağlanmanın varyanta beklendiği kadar önemli bir katkısı olmadığını ve analize dahil edilen değişkenlerin toplamının varyantın önemli bir bölümünü açıkladığını göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Sorunlu İnternet Kullanımı, Bağımlılık, Ebeveyn

                                   Davranışları