TDK Güncel Türkçe Sözlük ile TDK Sesli Türkçe Sözlük’ün Türkiye Türkçesindeki Ünlemlerin İşlevleri Bakımından Karşılaştırılması


Creative Commons License

ÇELEBİ S., SANCI UZUN .

International Journal of Language Academy, no.6, pp.303-318, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: International Journal of Language Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.303-318
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Dictionary is a book that gives the vocabulary of a language, the number of words; the meaning of these words, pronounciation and writing features of them, their useges and gramatical connections. Meanings, writings and pronounciations of interjections should be handled functionally in the dictionaries where many rules and usages related to the language are in.The purpose of this study is to analyse comparatively the TLA Current Turkish Dictionary that aims at bring together the vocabulary of the Turkish and TLA Audio Turkish Language which was serviced in electronic environment in 2008 and in which all vocabulary pronounciations in the language are involved in terms of haldling the fuctions of interjections in Turkey Turkish.Descriptive methods aiming at analysing the events and facts in their the natural conditions in the study. Data, in the study that scanning model is used, have been gotten by scanning 7 differents interjections expressing more than one emotion and being selected random in TLA Current Turkish Dictionary and TLA Audio Turkish Dictionary. As a result, it has been detemined that TLA Current Dictionary has deficient applications in terms of dealing with functions of interjections and in terms of exemplify their different functions with sentences, and that Audio Turkish Dictionary has not pronounciations and sample sentence pronounciations fulfilling the functions.

Sözlük, bir dilin sözvarlığını, sözcük sayısını; bu sözcüklerin tanımını, sesletim ve yazım özelliklerini, kullanımlarını ve dil bilgisel ulamlarını veren bir kitaptır. Dil ile ilgili birçok kural ve kullanımın yer aldığı sözlüklerde ünlemlerin de anlam, yazım ve sesletimlerinin işlevsel biçimde ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçenin söz varlığını bir araya getirmeyi amaçlayan TDK Güncel Türkçe Sözlük ile 2008 yılında elektronik ortamda hizmete sunulan ve dildeki tüm söz varlığının sesletimlerinin yer aldığı TDK Sesli Türkçe Sözlük’ü Türkiye Türkçesindeki ünlemlerin işlevlerini ele almaları yönünden karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmada olayları ve olguları doğal koşulları içinde incelemeyi hedefleyen betimsel yöntem kullanılmıştır. Tarama modelinin uygulandığı çalışmada veriler, seçkisiz olarakbelirlenen birden çok duyguyu ifade eden 7 farklı ünlemin TDK Güncel Türkçe Sözlük ve TDK Sesli Türkçe Sözlükte taranmasıyla elde edilmiştir.
Sonuç olarak TDK Güncel Sözlük’ün ünlemleri işlevleri bakımından ele alma, farklı işlevleri cümle ile örneklendirme açısından eksik uygulamalarının olduğu, Sesli Türkçe Sözlük’ün ise işlevleri karşılayan sesletimlere ve örnek cümle sesletimlerine sahip olmadığı tespit edilmiştir.