Balcı, Elif Nur Erkan. Alasdair MacIntyre'ın Modern Ahlak Eleştirisi ve Thomasçı-Aristotelesçi Ahlak Felsefesi. Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2017.


Creative Commons License

KARADENİZ İ.

Uluslararası Din & Felsefe Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.85-87, 2018 (Peer-Reviewed Journal)