Değişen Varyans Durumunda Enküçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Ağırlıklı Regresyon Analizi ve Bir Uygulama


Creative Commons License

Albayrak A. S.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.111-134, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to discuss the theoretical and technical details of constant variance, which is the most important assumption of least squares technique.

In this study, an attempt has been made to identify and estimate the trend and seasonal factors of total suspended particles (TSP) in Zonguldak using accurate and reliable method of weighted least squares regression analysis. The data used in this study is concerned with monthly measurement levels of total suspended particles taken from January 1990 through June 2007. The most accurate model with WLS regression results show that the adjusted–R2 is about 91% and the monthly averages of TSP have a negative trend over the period January 1990–June 2007, the trend estimate is only about -1.467 um/m3 per year, which has a statistical significant of 0.000.

Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin en önemli varsayımlarından biri olan sabit varyans varsayımının teorik ve teknik ayrıntılarını ampirik bir uygulama üzerinde tartışmaktır.

Bu çalışmada, Zonguldak’ta toplam asılı partiküller madde düzeylerindeki trend ve mevsimlik faktörler uygun olan ağırlıklı regresyon (AR) yöntemiyle araştırılmaktadır. Araştırmada Ocak 1990 ile Haziran 2007 tarihleri arasındaki aylık toplam asılı partiküller serisi kullanılmaktadır. AR analizi ile elde edilen sonuçlardan, düzeltilmiş-R2 değerinin %91 ve toplam asılı partiküller düzeylerinin ilgili dönemde yıllık trendinin negatif ve yaklaşık olara -1.467 um/m3 olduğu ve bunun 0.000 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.