Güvenilirliği İhtilâflı Olan Râvîlere Dair ez-Zehebî’nin Yaklaşımı


TURHAN H. İ.

III. ULUSLARARASI AL-FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 9 - 11 November 2018, pp.682-695

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.682-695
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes