İhracatta Akreditifli Ödeme: Bal Sektörü Üzerine Bir Vaka Analizi


TOKLU İ. T.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.53-60, 2018 (Peer-Reviewed Journal)