Bazı 3-Alkil (Aril)-4-(4-sübstitüebenzilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Etanol ? Su Ortamında Asitliklerinin İncelenmesi


İSLAMOĞLU F., Kahveci B., KARAOĞLU K., Özdemir M., İSLAMOĞLU Y.

III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 July 2006, pp.206

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.206
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No