Çeşitli Katyon Değiştirilmiş ve Sütunlanmış Artvin Bentonitlerinin Karakterizasyonu ve Seçilmiş Bir Organik Reaksiyonda Katalizör Olarak Kullanılmaları


TABAK A., ÇAĞLAR B., KAYA M.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.33-45, 2020 (Peer-Reviewed Journal)