DİZ ARTROPLASTİSİNDE KÖTÜ SONUCA YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ


Creative Commons License

Şahin R.

in: KLİNİK ÖRNEKLERLE ERİŞKİN DİZ HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, İzzet Bingöl,Mehmet Burtaç Eren, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.445-452, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Hipokrat Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.445-452
  • Editors: İzzet Bingöl,Mehmet Burtaç Eren, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ

Artroplasti, ileri evre diz osteoartritinin neden olduğu sorunları hafifletmek i.in

tercih edilen .nde gelen cerrahi tedavi şeklidir. Diz artroplasti cerrahileri ortopedide sıklıkla

yapılan uygulamalardandır. .yle ki total diz artroplasti (TDA) cerrahileri yarım

asırdır rutin olarak yapılmakta ve her ge.en yıl artan yaşam süresi ile daha sık uygulanmaktadır

(1,2). Sadece Amerika Birleşik Devletleri' nde 2030 yılında beklenen total diz

protezi cerrahi sayısı 3,48 milyondur (3).

Literatürde diz artroplasti cerrahisinde başarı ya da başarısızlık i.in hangi parametrelerin

kullanılacağı konusunda fikir birliği oluşmamıştır. Ancak biliyoruz ki; hastanın cerrahi

sonrası d.nemde yaşadığı ağrı, eklem hareket a.ıklığında düzelmeye engel olan her

durum ve gelişen komplikasyonların her biri hasta memnuniyetini azaltmaktadır.

Artroplasti cerrahilerinde başarı; hastanın ağrısının azalması, diz eklem hareket

a.ıklığının düzelmesi ve cerrahi .ncesi beklentilerin karşılanmasına bağlıdır. Diz fonksiyonunu

değerlendirmek i.in bir.ok test tanımlansa da en sık kullanılanlar şunlardır:

KSS (Knee Society Score), WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities

Osteoarthritis Index), KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) ve Oxford

knee score (OKS).

TDA uygulanan hastaların %10-30' u cerrahi tedavinin sonucundan memnun olmamaktadır

(1, 4, 5). Bu memnuniyetsizlik, hastaların yaşam kalitesindeki düzelmenin beklentilerinin

altında kalması ile ilgilidir. Yaşam kaliteleri, fonksiyonel sonu. puanları hesaplanırken

dikkate alınmayan bir.ok fiziksel, davranışsal, sosyal ve psikolojik fakt.re bağlıdır.