Yol Ağının Yapay Zeka ile Bölütlemesi için Sınırsız Veri Üretimi


Öztürk O., Işık M. S.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 May 2023, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Derin öğrenme, doğru tahminler yapmak için veriler içindeki karmaşık doğrusal olmayan ilişkilerden yararlanan veri odaklı bir yaklaşımdır. Geleneksel yöntemlerin aksine, önceden programlanmış kurallar olmaksızın doğrudan verilerden öğrenir ve karar vermek için öğrenilmiş özellik temsillerini kullanır. Bu nedenle, derin öğrenmenin başarısı büyük ölçüde eğitim için kullanılacak mevcut verilerin kalitesine, miktarına ve çeşitliliğine bağlıdır. El yazısı sınıflandırması veya trafik işaretlerinin bölütlemesi gibi çalışmalarda çeşitli veri setleri mevcut olsa da, özellikle coğrafi nesnelere odaklanan veri setleri eksikliği vardır. Coğrafi objelerin manuel olarak maskelenmesini içeren geleneksel yöntemlerle bu tür veri setlerini oluşturmak zaman alıcıdır ve hatalara açıktır, bu da derin öğrenme için gereken büyük ve çeşitli veri kümelerini oluşturmayı zorlaştırır. Ayrıca, mevcut veri setlerinin kullanılmasında da, bir bölgedeki veri setleri üzerinde eğitilen modellerin, farklı özelliklere sahip başka bir bölgedeki coğrafi detayların tahmin edebilmesinde iyi performans göstermemesi gibi sorunlar oluşmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, bu çalışmada derin öğrenme yöntemleri ile yol ağının bölütlenmesi için ihtiyaç duyulan veri setlerinin üretilebilmesi amacıyla bulut tabanlı haritalama hizmetlerinden yararlanılmıştır. Uydu görüntülerini ve ilgili yol maskelerini otomatik olarak oluşturmak için Google harita hizmetleri tarafından sunulan statik API'leri kullanan Python tabanlı bir program geliştirilmiştir. Harita servisleri coğrafi detayları yakınlaştırma seviyesi ile sınırlandırılmaktadır. Bu programda, hedeflenen görüntü çözünürlüğüne uygun yakınlaştırma seviyeleri belirlenebilmektedir. Program, kullanıcı tarafından önceden belirlenen sınırlar içeresinde kalan bölgelerde rastgele veya ardışık sabit boyutlarda görüntü üretimini gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, derin öğrenme çalışmalarında yayınlanan veri setleri konumdan bağımsız görüntü formatlarındadır. Görüntülerinin jeo-referanslandırılması sağlayarak üretilen veri setlerinin coğrafi bilgi sistemlerine aktarılmasına olanak tanımaktadır. Sonuç olarak geliştirilen program, geleneksel veri oluşturma yöntemlerinin sınırlamalarını aşarak büyük ve çeşitli veri kümelerinin oluşturulmasına ve yol bölütlemesi çalışmalarında farklı kaynaklardan elde edilen coğrafi veriler ile birlikte kullanımını kolaylaştırarak veri entegrasyonu çalışmalarına altlık oluşturmaktadır.