8-Boyutlu Oktoniyon Uzayında Reel Oktoniyonları Kullanarak Oktoniyonik Rektifiyan, Oskülatör ve Normal Eğrilerin Özelliklerinin Belirlenmesi


BEKTAŞ Ö., Yüce S.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.31-46, 2018 (Peer-Reviewed Journal)