İnfl uenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?


Creative Commons License

KOSTAKOĞLU U. , YILDIZ İ. E. , ERTÜRK A. , SÖNMEZ E.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 24-27 Mart 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.33

Özet

Soru(n)
İnfl uenza epidemi döneminde ayaktan ve yatan grip şüpheli hastaların infl uenza hızlı antijen testleri istemesi.
Olay/Olgu
Hastanemizde genellikle infl uenza epidemi döneminde polikliniklerde ve kliniklerde orta ve ciddi olguların kabulünde artış oldu. İnfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere özellikle çocuk hastalıkları poliklinikleri ve servislerinde hasta bakım ve destek hizmetlerinde yetersizliklerle karşılaşıldı. Çoklu odalarda hasta takibi yapılması gerekti. Yatması gereken hasta ve yakınları (özellikle hasta çocukların anneleri) tanısı konulmamış başka bir hastanın yanına yatmakta sorun yaşattı. Tanının bir an önce konulmasını istediler. İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından izolasyon şartlarının yetersizliği gözlendi.
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
Yatış gerektiren risk grubu hastalar çoğunlukla immünsüpresif olabilmektedir. Bulaş önlemlerinin hassasiyetini artırmak için en azından aynı mikroorganizmayla infekte hastaların birlikte izolasyonunu sağlamak gerekir. Bu konuda etkili yaklaşımlardan birinin de infl uenza hızlı antijen testlerini kullanmak olduğunu düşündük. Ayrıca perifer illerde hastalardan alınan örneklerin merkezi bölgesel laboratuvarlara ulaştırılması ve sonuçların alınması tecrübelerle en az dört gün sürmektedir. İnfl uenza hızlı antijen testlerinin hastaların izolasyonunda, takip ve tedavisine katkıda bulunabileceği düşünüldü. Belirtilen testlerin alınması konusunda yetkili mercilere (hastane yöneticisi ve İl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine) başvuruldu. Yöneticiler Sağlık Bakanlığı
Grip Kurulunun konuyla ilgili bir düzenlemesi bulunduğunu hatırlatarak, infl uenza hızlı tanı testlerine ihtiyaç olmadığını bildirdiler.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
Hızlı tanı testlerinin geliştirilme amacı hasta tanı-takip ve tedavisinde kolaylık sağlanmasıdır. Bulaştırıcılığın yüksek ve izolasyonun önemli olduğu bu olgularda tedavi ve takip prosedürlerinde kolaylığın sağlanması, konunun hassasiyetinin ön plana çıkarılması ilgili komisyonlarca ele alınmalıdır. Her ilde en azından üçüncü basamak
hastanelerde özellikle yatış endikasyonu olan hastalarda kullanılmak üzere bu testlerin bulundurulması üst komisyonlarda tartışılabilir. Yurt genelinde testlerin yaygın kullanımıyla maliyet etkinlikleri tartışılabilir.