Encumbrance in 100 Questions


Kandemir S.

Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara, 2017

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
  • City: Ankara
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Mortgage refers to an opportunity that is established as a guarantee for the borrower to pay his debt and assures the creditor by the legal order. However, the efficient use of this opportunity depends on the establishment of mortgages that can constitute real collateral, both legally and de facto. The basis of this study is to explain what the records on the mortgaged real estate mean in order to constitute a full legal guarantee in the mortgage transactions to be established. In this context, explanations were made on various encumbrance examples. Although the book is a reference book for everyone, it will be much more useful especially for banks, practitioners, land registry cadastre students and land registry officers.

İpotek, borç alan kişinin borcunu ödemesinin bir teminatı olarak tesis edilen ve hukuk düzeni tarafından alacaklıyı güvence altına alan bir imkânı ifade eder. Ancak, bu imkânın tam anlamı ile verimli bir şekilde kullanılabilmesi, hem hukuki hem de fiili olarak gerçek teminat teşkil edebilecek ipoteklerin tesis edilmesine bağlıdır. Bu çalışmanın temelini de, tesis edilecek ipotek işlemlerinde ipotek konusu taşınmazın hukuken tam bir güvence teşkil edebilmesi için üzerinde yer alan kayıtların ne anlama geldiğinin izah edilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli takyidat örnekleri üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Kitap, herkes için bir başvuru kitabı niteliğinde ise de, özellikle bankalar, uygulamacılar, tapu kadastro yüksekokulu öğrencileri ve tapu görevlileri için çok daha faydalı olacaktır.