Electronic Sports Tourism as a New Tourism Type


Aktuna H. C., Ünlüönen K.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, no.2, pp.1-15, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teknolojinin hızla gelişmesi bilgisayar ve internet kavramlarını hayatımıza kazandırmıştır. Özellikle 2010’lu yıllarda internet altyapılarının hızla gelişmesi ve internete bağlanmamızı sağlayan cihazların ucuzlaması sayesinde dünya nüfusunun yarısı internet hizmetini kullanır hale gelmiştir. Cihazların güçlenmesi ve kullanımının yaygınlaşması bu cihazlara yönelik yazılımların sayısında bir artışa sebep olmuştur. Oyunlar da bu bilgisayar yazılımlarının bir çeşididir. İnternetin ve internete bağlanan akıllı cihazların yaygınlaşması ile hayatımıza giren oyunlar aslında çok daha eskiye dayanmaktadır. Bugün hemen her yerde cep telefonları ile oyun oynayan insanlar görmek mümkün hale gelmiştir. Oyunların bu denli yayılması oyunlar ile ilgili turnuvalar düzenlenmesine vesile olmuştur. Son 10 yıl içerisinde sayıları hızla artan bu turnuvalar yeni bir sektör oluşturma yolunda ilerlemiştir. 2015’ten beri Türkiye’de de bu turnuvalardan düzenlenmektedir. Turnuvaları izlemeye gelen gerek yerli gerekse yabancı misafirler bir turistik faaliyette bulunmaktadır. Bu durum, bu amaçla yapılan turizm faaliyetlerinin yeni bir başlık altında incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu makalenin amacı turizm literatürüne yeni bir kavram kazandırmak ve elektronik spor turizminin muazzam potansiyelini göz önüne sermektedir. Deniz kum güneş turizminin geleceğinin tartışıldığı son dönemlerde Türk turizminin ürün çeşitliliği açısından elektronik spor turizminin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaç ve önemle elektronik spor turizmi, spor turizmi başlığı altında incelenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda bir e-spor turizmi tanımı yapılmaya çalışılmıştır.