Batem Fılızı hibrit patlıcan çeşidinin geliştirilmesi ve verim performansının belirlenmesi


BOYACI H. F., TOPÇU V.

Derim, vol.31, no.2, pp.11-22, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Derim
  • Page Numbers: pp.11-22
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Eggplant (Solanum melongena L.) cultivation is an important part of vegetable production in Turkey. It is highly affected by abiotic stress factors such as low temperatures during growth and development. The present study was aimed to improve new hybrid varieties with high quality and fruit setting under undesirable environmental conditions in eggplant. The 39 inbred lines were developed from eggplant genepool by using pedigree breeding method at the Bati Akdeniz Agricultural Research Institute. They were characterized morphologically and evaluated for phylogenetic relationship among them. Selected seven lines were crossed each other to obtain F1 hybrids. Thirteen hybrids from these crosses were examined for their rate of heterosis and heterobeltiosis. These hybrids were not suitable for market demands although F1 hybrids including P350 as parental line had high heterosis rate. Oval fruit shaped P350 inbred line as female parent showed good performance and crossed with long fruit shaped P599 inbred line. The resultant F1 hybrid cultivar higher yielding, suitable for production under greenhouse and highly adaptable was registered with the name of BATEM FILIZI. It is recommended that this hybrid can be used in greenhouse production especially in single crop season.
Patlıcan Türkiyede üretilen önemli sebze türlerinden birisidir. Büyümesi ve gelişmesi sırasında düşük sıcaklık gibi abiyotik stres faktörlerinden oldukça etkilenir. Sunulan çalışmada, patlıcanda olumsuz çevre koşulları altında meyve tutumu ve kalitesi yüksek yeni hibrit çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Pedigri ıslah metodu kullanılarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü patlıcan gen havuzundan 39 adet hat geliştirilmiştir. Bu hatlar morfolojik olarak karakterize edilmiş ve aralarındaki filogenetik ilişki değerlendirilmiştir. F1 hibrit elde etmek için seçilen 7 hat arasında melezlemeler yapılmıştır. Bu melezlemelerden elde edilen 13 adet hibritin heterozis ve heterobelitiosis oranları incelenmiştir. P350 hattının da ebeveyn olarak yer aldığı F1 hibritler yüksek heterozis oranlarına sahip olmasına rağmen, bu hibritler pazar taleplerine uygun bulunmamıştır. Ana ebeveyn olarak iyi bir performans gösteren oval meyveli P350 ile uzun meyveli P599 melezlenmiştir. Sonuç olarak, elde edilen yüksek verimli, serada yetiştirilmeye uygun adaptasyon kabiliyeti yüksek bu hibrit BATEM FİLİZİ olarak tescile alınmıştır. Bu çalışmada geliştirilen hibrit özellikle tek ürün döneminde örtüaltı yetiştiriciliğinde kullanılabilir.