Türkiye Ekonomisinde Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda Yamamoto Nedensellik Testi


ŞİT M., KARADAĞ H.

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-41, 2018 (Peer-Reviewed Journal)