Rize Koşullarında Yetiştirilen Altınçilekte (Physalis peruviana L.) Budamanın Bitkinin Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi


Creative Commons License

ŞAVŞATLI Y. , ÇATAL M. İ. , AKBULUT M.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.495

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.495

Özet

RİZE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN ALTINÇİLEKTE (Physalis peruviana L.) BUDAMANIN BİTKİNİN BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yusuf ŞAVŞATLI1, Muhammed İkbal ÇATAL2, Mustafa AKBULUT3

Bu çalışma, budamanın altınçilek bitkisinin (Physalis peruviana L.) bazı agronomik özellikleri üzerine etkisini ortaya koymak; incelenen özellikler bakımından, çok yıllık bitkilerde uygulanan bakım işlemleri arasında yer alan budamaya yönelik önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Rize/Pazar ekolojik koşullarında, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesi’nde 2013 yılında yapılan araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür.

Altınçilek bitkilerinde budama yapılan parsellerde 0, 2 ve 4 dal kalacak şekilde budama yapılırken; kontrol parsellerinde budama yapılmamıştır. Bununla birlikte kontrol parselleri de dahil olmak üzere tüm bitkilerde gövdeye rakip olan dip sürgünlerin tamamı kesilmiştir.

Araştırmada budamaya ilişkin elde edilen değerler arasındaki farklılıklar, bitki başına meyve sayısı ve meyve genişliği bakımından çok önemli (p<0.01); bitki başına meyve ağırlığı, meyve uzunluğu ve 1000 tohum ağırlığı bakımından ise önemli (p<0.05) bulunmuştur. Bitki başına meyve ağırlığı ve bitki başına meyve sayısı bakımından en yüksek değerler kontrol parselleri ile 2 dal ve 4 dal bırakılan parsellerden alınmıştır. En uzun meyve değerleri 17,90 mm ve 16,77 mm ile sırasıyla hiç dal bırakılmayan parsellerden ve kontrol parsellerinden; en geniş meyve değeri ise 17,61 mm ile hiç dal bırakılmayan parsellerden elde edilmiştir. En yüksek 1000 tohum ağırlığı, kontrol parseli dışındaki parsellerden alınırken; budamanın tek meyve ağırlığı ve meyvede tohum sayısına etkisi istatistiksel anlamda önemsiz bulunmuştur.