The Political Debate on the National Memory and Identity Crisis in Ishiguro’s the Buried Giant


ÖZSEVGEÇ Y., ÖZSEVGEÇ N.

Asos 5. Uuslararası Filoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.53

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.53
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Kazuo Ishiguro in his novel The Buried Giant (2015) points out the old political debate between the Saxons and the Britons and the amnesia that the whole society in which Axl and Beatrice live suffers from. At fictional level, the characters whose memories are erased are not only in search of their lost memories, which are hidden in a ‘mist’ that covers their way and their minds, but they are also in search of the hidden realities that affect the whole country. Indeed the mist is the breath of the dragon that is buried and not to be awakened. The Buried Giant, the dragon, symbolizes the people’s suppressed sorrows that they wish they had never experienced. In this regard, when the old couple begins looking for the reason of their forgetfulness, they reveal the “buried” realities. In fact, the reason of this sorrow is ruling class just beside them. At fictional level, Louis Althusser’s “ideological state apparatuses” concept is presented to the reader through the ruling class who uses the dragon to erase people’s sad war memories. Within the context of Marxist literary criticism, this paper deals with people’s past that they are obliged to forget as a result of betrayal, distrust, loneliness, disappointment and political pressure.

Keywords: Ishiguro, Identity, Memory, Politics, Marxist Criticism

Gömülü Dev (2015) adlı romanında Kazuo Ishiguro, Saksonlar ve Britanyalılar arasındaki eski politik tartışmanın yanı sıra Axl ve Beatrice’in maruz kaldığı unutkanlığın altını çizer. Kurgusal düzlemde hafızaları silinmiş olan insanlar, sadece zihinlerini ve yollarını bulanıklaştıran sisin içinde saklı bulunan kayıp hatıralarını aramaz, aynı zamanda bütün ülkeyi ilgilendiren saklı gerçekleri de öğrenmeye çalışır. Aslında sis, gömülü olan ve uyandırılmaması gereken ejderhanın nefesidir. Gömülü Dev, insanların hiç yaşamamış olsaydık dedikleri bastırılmış üzüntülerini simgelemektedir. Bu bağlamda yaşlı çift unutkanlığa sebep olan şeyi aramaya başladığında, “gömülü” gerçekleri, ortaya çıkarır. Bu acının sebebi aslında yanı başlarında duran yönetici sınıftır. Kurgusal düzlemde Louis Althusser’in devletin ideolojik aygıtları kavramı, ejderhayı insanların hüzünlü savaş anılarını silmek için kullanan yönetici sınıf üzerinden okura sunulur. Bu çalışma, Marksist edebiyat eleştirisi bağlamında insanların, ihanet, güvensizlik, yalnızlık, hayal kırıklığı ve siyasi baskının neticesinde unutmak zorunda bırakıldıkları geçmişlerini ele alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ishiguro, Kimlik, Hafıza, Politika, Marksist Eleştiri