1,2 BİS(2-TOSİL ETOKSİ) BENZEN İLE Cd(II), Co(II) VE Ni(II) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN TAŞIYICI ELEMENT İLAVESİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

DURAN C., OZDES D., AKÇAY H. T. , TUFEKCI M.

, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.231

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.231