AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON CDS PREMIUMS IN TURKEY


Ayla D.

in: THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.105-125, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.105-125
  • Editors: Dr. Şahin KARABULUT, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims an examination of the cointegration and causality relationship between basic macroeconomic indicators and the risk premium which affect CDS premium between the periods 10.2009-06.2019 in Turkey. The cointegration relationship tests conducted within the scope of the Engle-Granger testshow that there are statistically significant relationships between CDS premiums and average exchange rate, CPI, real effective exchange rate, M2 money supply, gross foreign exchange reserves, exports, imports and interest rates. The results of the causality analysis based on error correction model for the same variables also show that these variables are the cause of CDS premiums in the long term. It is also among the findings of the study that there is a long-term relationship between CDS premiums and M2 money supply and exports. CDS premiums and short-term causality effects were determined as average exchange rate, CPI, real effective exchange rate, gross foreign exchange reserves, export, import, and interest rate. The ARDL analysis, which includes the average exchange rate, gross foreign exchange reserves, interest rate, and the BIST100 index, showed that these variables act together with CDS premiums in the long run if they interact together. In addition, the test conducted with the Toda-Yamamato causality test showed that the average exchange rate and CDS premiums were in a mutual cause-effect relationship under these conditions. Finally, it was found in the analysis that there was a one-way causality relationship from the BIST100 index to CDS premiums and from CDS premiums to interest rates. In this context, the risk premium which was evaluated as one of the indicators of international economic development, turns out to be as a very important variable for emerging economies such as Turkey. In order to reduce the risk premium, a supportive base should be established for the stabilization of macroeconomic variables by controlling economic and especially political processes.

Keywords: Credit Default Swap, Johansen Cointegration Test, Vector Error Correction Model

Bu çalışma, Türkiye’de 2009:10-2019:06 dönemi kapsamındaki CDS primleri üzerinde etkili olan temel makroekonomik göstergeler ile risk primi arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Engle-Granger testi kapsamında yapılan eşbütünleşme ilişkisi sınamaları CDS primleri ile ortalama döviz kuru, TÜFE, reel efektif döviz kuru, M2 para arzı, brüt döviz rezervleri, ihracat, ithalat ve faiz oranı arasında beklenen yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Aynı değişkenler için yapılan hata düzeltme modeline dayalı nedensellik analizi sonuçları da söz konusu değişkenlerin uzun dönemde CDS primlerinin nedeni olduğunu göstermektedir. CDS primleri ile M2 para arzı ve ihracat arasında uzun dönemde karşılıklı bir neden-sonuç ilişkisi olduğu da çalışmanın bulguları arasındadır. CDS primleri ve kısa dönem nedensellik etkisi yarattığı değişkenler ise ortalama döviz kuru, TÜFE, reel efektif döviz kuru, brüt döviz rezervleri, ihracat, ithalat ve faiz oranı olarak belirlenmiştir. Ortalama döviz kuru, brüt döviz rezervleri, faiz oranı ve BİST100 endeksinin dâhil edildiği ARDL çözümlemesi ise bu değişkenlerin birlikte etkileşime girmeleri durumunda uzun dönemde CDS primleri ile birlikte hareket ettiklerini göstermektedir. Ayrıca Toda-Yamamato nedensellik testi ile yapılan sınama işlemi ile bu şartlar altında ortalama döviz kuru ve CDS primlerinin karşılıklı sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Analizde son olarak BİST100 endeksinden CDS primlerine ve CDS primlerinden faiz oranlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, uluslararası ekonomik gelişmişlik göstergeleri arasında değerlendirilen risk priminin Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için oldukça önemli bir değişken olduğu ortaya çıkmaktadır. Risk priminin azaltılması amacıyla ekonomik ve özellikle politik süreçlerin kontrol altına alınarak makroekonomik değişkenlerin stabilizasyonu için destekleyici bir taban oluşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kredi Risk Primi, Johansen Eşbütünleşme Testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli