Yönetici ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okullarında Örgütsel Demokrasinin Benimsenme ve Uygulanabilme Düzeyi


Creative Commons License

Şeker G., Tuna C.

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.11, no.3, pp.1203-1227, 2011 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1203-1227
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında çalışan yöneticiler ve öğretmenler tarafından örgütsel demokrasinin

ne düzeyde benimsendiğini ve uygulanabilir bulunduğu incelenmiştir. Araştırmada

Van ilindeki ilköğretim okulları alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerine göre sınıflandırılmış

ve bunlar arasından tesadüfî olarak seçilen okullarda görev yapan 486 öğretmen ve 71 okul yöneticisi

örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı Şeker tarafından geliştirilen

“Örgütsel Demokrasi Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik yazılımı kullanılarak yorumlanmıştır.

Toplam puanlar üzerinden yapılan Kolmogorov Smirnov testine göre dağılımın normal olmamasından

dolayı parametrik olmayan testler uygulanmıştır. İki kategoriden oluşan değişkenlerde

“Mann Whitney-U” ikiden fazla kategorili değişkenlerde ise “Kuruskal” testi ve değişkenler

arasındaki farkın belirlenmesinde “Mann Whitney-U” testi kullanılmıştır. Araştırmada, yönetici ve

öğretmenlerin ilköğretim okullarında örgütsel demokrasiyi benimsedikleri fakat uygulanabilirliği

konusunda orta derecede bir görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Demokrasi, Örgütsel Demokrasi, Yerelleşme, Yetki Devri, Karara Katılım.