Türkiye’de Kâğıt Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi


Creative Commons License

Sandalcılar A. R.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.1-15, 2012 (Peer-Reviewed Journal)