Yeni tanı prostat kanserli hastalarda kemiğe metastatik hastalığı öngörmede eşik PSA değeri nedir?


GÜNGÖR S., DEDE F., BAYKAN Ö., AKGÜL H. M. , ARPA M. , GERİN F.

25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey