Digitalis ferruginea L subsp schischkinii Ivan Werner in İn Vitro Rejenerasyonu ve Doğal Populasyon Örneklerinin Kardenolit Analizleri


ŞAHBAZ N., AKYÜZ E. , YÜCESAN B. B. , GÜREL E.

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Karaman, Turkey, 26 - 29 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Karaman
  • Country: Turkey