Analysis of Corruption and Its Determinants by Hierarchical Clustering in OECD Countries


Eroğlu A., Özen A.

SOSYOEKONOMI, vol.31, no.57, pp.331-355, 2023 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 57
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2023.03.16
  • Journal Name: SOSYOEKONOMI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.331-355
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Corruption is a pervasive challenge that negatively impacts various political, economic, and financial indicators. Addressing corruption necessitates a comprehensive and sustained effort towards corruption control to enhance the effectiveness of such indicators. This study aims to investigate the clustering of OECD countries based on socioeconomic factors and corruption. Specifically, hierarchical clustering using the Ward Minimum Variance method was conducted on selected corruption-related variables for 2014-2020. The findings reveal the division of OECD countries into two primary clusters, with similarities identified among certain countries. Convergent countries share common political, economic, and financial experiences.

Yolsuzluk siyasi, iktisadi ve mali birçok göstergede bozulmalara yol açan temel bir sorundur. Söz konusu göstergelerin de yolsuzluğun düzeyi üzerinde etkili olabilmesi, yolsuzluğun uzun vadeli olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı yolsuzlukla birlikte sosyoekonomik faktörler kapsamında OECD ülkelerinin nasıl kümelendiklerini ortaya koymaktır. Çalışmada 2014-2020 yıllarına ait yolsuzluk ve yolsuzlukla ilişkili seçilmiş değişkenler kullanılarak hiyerarşik kümeleme esas alınmış ve Ward Minimum Varyans yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, OECD ülkelerinin iki ana kümeye ayrıldığı ve bazı ülkelerde benzerlikler bakımından yakınsamalar olduğu tespit edilmiştir. Yakınsan ülkelerin ise benzer siyasi, iktisadi ve mali tecrübelere sahip oldukları görülmüştür.