Kemalpaşazâde’nin “Risale fî İ’câzi’l-Kur’ân” Adlı Risalesi: İnceleme ve Tahkik


KAYA E.

Akademik-US: Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.245-267, 2017 (Peer-Reviewed Journal)