Testiküler Jüvenil Hemanjiyom Olgu Sunumu


GÜÇER H., ERDOĞAN N., AYDIN M.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2006 (Peer-Reviewed Journal)