PERIODONTAL APPROACH BEFORE ORTHODONTIC TREATMENT: A CASE REPORT


Yorgancılar N., Köse O.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Ulusal Öğrenci Kongresi, Rize, Turkey, 3 - 04 May 2024, pp.32-33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32-33
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: It is important to bring patients into the best possible periodontal condition before orthodontic treatment and to maintain this until the end of treatment. It has been reported in the literature that maximum oral hygiene should be ensured and periodontal health should be protected before starting orthodontic treatment. In this case, the patient was made ready for orthodontic treatment in a periodontal healthy state.

Case: In the anamnesis taken from the 16-year-old female patient, it was learned that she was systemically healthy. As a result of the clinical and radiological examination, the patient was diagnosed with gingivitis. There was intense calculus and plaque accumulation, bleeding on probing, and erythema, especially in the anterior regions. After supragingival and subgingival debridement, the patient was called for control 1 week later. It was observed that the redness and bleeding decreased significantly and the gums became healthy. In the next session, gingivectomy and gingivoplasty procedures were performed under local anesthesia in order to correct the gum contour and level the area between the upper canine-canine. Oral hygiene training was given to the patient in this session, as explained in previous sessions. Postoperative recommendations were made and mouthwash was prescribed.

Conclusion: If plaque control is not adequately achieved before orthodontic treatment and the patient is not motivated, bigger problems will be encountered during or after treatment. In this context, maximum periodontal health should be ensured before orthodontic treatment.

Keywords: gingivitis, oral hygiene, periodontal health

Amaç: Ortodontik tedavi öncesinde hastaların periodontal açıdan mümkün olan en iyi duruma getirilmesi ve bunun tedavi sonuna kadar idame ettirilmesi önemlidir. Literatürde ortodontik tedaviye başlamadan önce maksimum ağız hijyeninin sağlanması ve periodontal sağlığın korunması gerektiği bildirilmiştir. Bu vakada, hasta periodontal açıdan sağlıklı bir şekilde ortodontik tedaviye hazır hale getirilmiştir.

Vaka: 16 yaşında kadın hastadan alınan anamnezde sistemik olarak sağlıklı olduğu öğrenildi. Yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda hastaya gingivitis teşhisi konuldu. Yoğun diştaşı ve plak birikimi, sondalamada kanama, özellikle anterior bölgelerde eritem mevcuttu. Yapılan supragingival ve subgingival debridman sonrasında hasta 1 hafta sonra kontrole çağrıldı. Kızarıklık ve kanamanın oldukça azaldığı, dişetinin sağlıklı duruma geldiği görüldü. Bir sonraki seansta, üst çene kanin-kanin arasındaki bölgede dişeti konturunu düzeltmek ve seviyeleme yapmak amacıyla lokal anestezi altında gingivektomi ve gingivoplasti işlemleri yapıldı. Hastaya oral hijyen eğitimi ,daha önceki seanslarda anlatıldığı gibi, bu seansta da verildi. Postoperatif önerilerde bulunularak gargara reçete edildi.

Sonuç: Ortodontik tedavi öncesinde plak kontrolü yeterince sağlanmazsa ve hasta motive olmazsa, tedavi sırasında ya da sonrasında daha büyük problemlerle karşılaşılacaktır. Bu bağlamda, ortodontik tedavi öncesi periodontal sağlığın maksimum olması gözetilmelidir.

Anahtar Kelimeler: gingivitis, oral hijyen, periodontal sağlık