Sosyal Bilgiler Dersi Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Girişimcilik Düzeyleriyle İlişkisi: Rize İli Örneği


BASKIN N., TURAN İ.

Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, pp.57-80, 2023 (Peer-Reviewed Journal)