Sadrüşşerîa’nın Usûlü’l-Pezdevî Güncellemesi


YILDIRIM İ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.189-223, 2019 (Peer-Reviewed Journal)