Covid-19 Tanısı Almış ve Almamış Bireylerin Travma Sonrası Büyüme, Psikolojik Dayanıklılık ve Covid-19 Korkusu Arasındaki İlişki


ALTUNDAL Ü.

International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, vol.9, no.2, pp.12, 2023 (Peer-Reviewed Journal)