Türkiye Florasında Mevcut Digitalis Türleri ve Bu Türlerden Yararlanma İmkanları


ŞAVŞATLI Y.

4. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Digitalis species, which are expressed as "yüksükotu" in our country, are composed of biennial or perennial plants belonging to Plantaginaceae (Scrophulariaceae) family. D. lanata and D. purpurea are two important species based on a long history of growing in the world. D. lanata cultivars are mainly grown for use in the pharmaceutical industry while D. purpurea cultivars are used both in the pharmaceutical industry and in the paint industry and are evaluated as ornamental plants commercially. There are at least eight Digitalis species in Turkey. Considering the previous studies and the records, it is attracted attention that the most prevalent digitalis species is D. ferruginea subs. ferruginea L. It is probably due to the high adaptability which the reason is that this subspecies has spread widely in our country. The studies carried out on the species in Turkey are mostly laboratory oriented studies, and their research on agriculture is rather limited. The "digoxin" and "digitoxin" glycosides generally derived from Digitalis species are used for cardiotonic therapy. There are studies showing that it is also effective in the treatment of cancer apart from treatment of heart ailments. The utilization in various fields from different species of Digitalis which are spread in our country is also important for the evaluation of our natural gene sources. The development of new cultivars with a high potention of active substances and the concentration on the studies with respect to increase active substance yield of these cultivars with cultural practices may open the way of utilization from these plants enough. In this article, current studies on Digitalis species adapted in our country have been compiled and focused on the possibilities of utilization from these species.

Keywords: Digitalis, foxglove, agriculture, treatment

Ülkemizde “yüksükotu” olarak ifade edilen Digitalis türleri Plantaginaceae (Scrophulariaceae) familyasına ait iki veya çok yıllık bitkilerden oluşmaktadır. Bunlar içinde D. lanata ve D. purpurea, dünyada yetiştiriciliği eski yıllara dayanan önemli iki türdür. D. lanata çeşitleri esas olarak ilaç sanayinde kullanılmak üzere yetiştirilirken; D. purpurea çeşitleri hem ilaç sanayinde hem de boya sanayinde kullanılmakta ve süs bitkisi olarak da ticari olarak değerlendirilmektedir. Türkiye florasında en az 8 Digitalis türü bulunmaktadır. Daha önce yürütülen çalışmalar ve alınan kayıtlar dikkate alındığında, ülkemizde en fazla yayılış gösteren Digitalis türünün D. ferruginea subs. ferruginea L. olduğu dikkati çekmektedir. Bu alttürün ülkemizde geniş bir yayılış göstermesi, muhtemelen adaptasyon kabiliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de bulunan türler üzerine yürütülen çalışmalar daha çok laboratuara dönük çalışmalar olup, onların tarımına ilişkin araştırmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Digitalis türlerinden elde edilen “digoxin” ve “digitoxin” glikozitleri genel olarak, kardiyotonik tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Kalp rahatsızlıklarının tedavisinden başka kanser tedavisinde de etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ülkemizde yayılış gösteren Digitalis türlerinden farklı alanlarda istifade edilmesi doğal gen kaynaklarımızın değerlendirilmesi açısından da önem taşımaktadır. Yüksek etken madde potansiyeline sahip yeni çeşitlerin geliştirilmesi, bu çeşitlerin kültürel uygulamalar ile etken madde veriminin artırılmasına ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesi, bu bitkilerden yeterince yararlanılmasının da önünü açabilir. Bu makalede, ülkemizde adapte olmuş Digitalis türleri üzerinde yapılmış güncel çalışmalar derlenmiş ve bu türlerden yararlanma imkanları üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Digitalis, yüksükotu, tarım, tedavi