The Effect of Online Coupons and the Ease of One Click Payment Process on Online Impulse Buying


Öztürk A., Kırmızıkaya A., Akın M. S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.33, pp.19-36, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Along with technological developments, changes occur in the shopping behavior and payment habits of consumers. Coupons and discounts can lead to happiness along with the feeling of winning. Online coupons have also recently been widely offered by online businesses to their consumers. The aim of this study is to investigate the effect of online coupons on online impulse buying with ease of one click payment processing. The data required for the research were collected through the online questionnaire with the participation of 423 people. Explanatory and confirmatory factor analysis was used for the validity and reliability of the statements used in the study. The link of the questionnaire form was delivered to people who have previously made online purchases by the researchers. In order to reach a sufficient sample, the researchers asked the respondents to share this link with their friends who had previously shopped online. It has been determined that the online coupons that businesses offer to their consumers have an impact on both the ease of one-click payment and online impulse buying.

Teknolojik gelişmeler ile beraber tüketicilerin alışveriş davranışları ve ödeme alışkanlıklarında değişimler meydana gelmektedir. Kuponlar ve indirimler kazanma duygusuyla birlikte mutluluğa yol açabilmektedir. Çevrimiçi kuponlar da son zamanlarda çevrimiçi işletmeler tarafından tüketicilerine yaygın olarak sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı çevrimiçi kuponların, tek tuşla ödeme işlem kolaylığı ile çevrimiçi plansız satın alma üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma için gerekli veriler, hazırlanan çevrimiçi anket formu aracılığıyla ve 423 kişinin katılımıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan ifadelerin geçerliliği ve güvenilirliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapılmıştır. Anket formunun linki araştırmacılar tarafından daha önce çevrimiçi alışveriş yapmış kişilere ulaştırılmıştır. Araştırmacılar, yeterli örneklem sayısına ulaşabilmek için ankete katılanlardan daha önce çevrimiçi alışveriş yapmış arkadaşlarıyla bu linki paylaşmalarını istemiştir. İşletmelerin tüketicilerine sunmuş oldukları çevrimiçi kuponlar hem tek tuşla ödeme işlem kolaylığı hem de çevrimiçi plansız satın alma üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.