Sınıf Öğretmenlerinin 2017 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Yer Alan Değerlerin Medyada Yer Alma Şekillerine İlişkin Düşünceleri


Yarar Kaptan S. , Çifçi E.

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.25, sa.44, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 25 Konu: 44
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Doğu Coğrafya Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin 2017 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda mevcut olan değerlerin medyada yer alma şekilleriyle ilgili düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimsel araştırma modeli tercih edilen araştırma Rize ilindeki 40 sınıf öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler değer kavramını sevgi, saygı gibi örneklerle, değer kelimesini; toplumca önemsenen her şey olarak ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri, vatanseverlik değerlerinin eklenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmenler, saygı, sevgi ve vatanseverlik değerlerinin ihmal edildiğini düşünmekle beraber herhangi bir değerin ise çıkarılmasını düşünmemektedirler. Öğretmenler öğretim programlarında yer alan değerlerin gazete ve televizyondaki programlardan olumsuz etkilendiğini, internetten ise kullanım amacına göre hem olumlu hem olumsuz etkileneceğini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler, radyonun günümüzde yaygın kullanımı olmamasına rağmen radyo yayınlarının değerleri olumlu etkilediğini dile getirmişlerdir.