Seroprevalence of Toxoplasma gondii among pregnant women admitted to an university hospital


ŞENTÜRK Ş., KAĞITCI M., BALIK G., ÖZDEMİR S., ŞAHİN K.

Ege Tıp Dergisi, vol.54, no.4, pp.163-166, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 54 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Ege Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.163-166
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Toxoplasmosis is a zoonosis caused by the obligate intracellular parasite Toxoplasma gondii, which infectswarm-blooded animals, including human beings. In this study, we aimed to determine the seroprevalence of T. gondiiamong pregnant women admitted to an university hospital in Rize. Materials and Methods: In this retrospective study, 1046 pregnant women admitted to our obstetric outpatient clinicbetween 31.07.2009 and 01.08.2014, were investigated for anti-T. gondii IgM antibody and 325 pregnant womenwere investigated for anti-T. gondii IgG antibody. Results: Anti-T. gondii IgG results of the patients were found as negative in 55,5%, gray zone in 3,4% and positive in 41,1%. Anti-T. gondii IgM results of the patients were 94,6% negative, 1,1% gray zone and 4,3% positive. Conclusion: The seropositivity of T. gondii is slightly higher among pregnant women in our city than other cities. Wethink that it is important and necessary to give education to pregnant and fertile women about protection ways of thisinfection
Amaç: Toksoplazmoz, insanları da içeren sıcakkanlı hayvanları enfekte eden zorunlu hücre içi paraziti olanToxoplasma gondiinin neden olduğu zoonotik karakterli bir hastalıktır. Bu çalışmada Rizede üniversite hastanesinebaşvuran gebe kadınlarda T. gondii seroprevalansının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, hastanemiz gebe polikliniğine 31.07.2009 ile 01.08.2014 tarihleriarasında başvuran 1046 gebenin anti-T. gondii IgM ve 325 gebenin anti-T. gondii IgG antikor değerleri incelendi. Bulgular: Anti-T. gondii IgG ölçümüne göre olguların %55,5inin sonucu negatif, %3.4ünün ara değer ve %41.1ininsonucu pozitif olarak saptanmıştır. Anti-T. gondii IgM ölçümüne göre olguların %94.6sının negatif, %1.1inin aradeğer ve %4.3ünün sonucu pozitif olarak saptanmıştır. Sonuç: Gebe kadınlarda T. gondii seropozitiflik oranları ilimizde diğer illerin ortalamalarının hafif üzerindedir.Özellikle gebe ve doğurganlık çağındaki kadınlara bu enfeksiyondan korunma yolları hakkında eğitim verilmesininönemli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz.