Üç Sufi Tabakat Kitabının Mukayesesi: Nefehâtü'l-Üns, Nesâyimü'l-Mahabbe ve Fütûhu'l-Mücâhidîn


ESİR H. A., KARACA S.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.5, pp.81-115, 2017 (Peer-Reviewed Journal)