FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE STEM YAKLAŞIMI VE STEM ETKİNLİK ÖRNEKLERİ


ÇINAR S. , ÇİFTÇİ M.

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.269

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.269

Özet

Özet Literatüre bakıldığında STEM yaklaşımın son on beş yılda çok hızlı bir şekilde gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak, gelişimi daha ileri düzeylere taşıyabilecek beceriye sahip tasarımcı, problemlere çözüm üretebilen, 21. yy becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde oldukça öneme sahip disiplinlerarası bir yaklaşımın olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı disiplinlerarası eğitim anlayışlarından biri olan STEM yaklaşımını tanıtmak ve STEM yaklaşımına dayalı geliştirilen örnek bir fen bilgisi öğretim etkinliği sunmaktır. İlgi alan yazısına bakıldığında STEM etkinliklerin geliştirmede öğretim yöntemi olarak mühendislik tasarım süreci yönteminin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Çalışmalarda bu tasarım süreci ile yapılacak öğretimin öğrencilerin ilgisini çektiği, derse ilgiyi artırdığı ve öğrenme ortamını eğlenceli hale getirdiği vurgulanmaktadır. Bu araştırmada basit ve ucuz malzemeler kullanılarak ve Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) yöntemi izlenerek ‘’Isı Yalıtımı’’ konusunda 6. Sınıf öğrencilerine yönelik örnek bir STEM etkinliği geliştirilmiştir. STEM öğretim etkinliklerinin öğrenme ortamında kullanılması sonucunda orta okul öğrencilerinin STEM alanlarına karşı olumlu bir tutum, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, iletişim gibi 21. Yüzyıl becerileri geliştirebilir. Anahtar kelimeler: STEM yaklaşımı, fen bilgisi öğretimi, orta öğretim öğrencileri,