Türkiye’deki Fırat Nehri Drenajından Oxynoemachelius (Teleostei: Nemacheilidae) Türlerinin COI-barkod Bölgesine Dayalı Genetik Tanımlaması ve Filogenetik İlişkileri


Rakıcı H., Aksu İ., Bektaş Y.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.3, pp.408-418, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, DNA barkodlama tekniği ile Türkiye’nin Fırat nehir havzasındaki Oxynoemacheilus türlerini güvenilir bir şekilde tanımlama yeteneği araştırılmıştır. Oxynoemacheilus genusunu temsilen 6 türe ait 167 bireyi barkodlamak için mitokondri sitokrom c oksidaz altünite I' in (COI) barkod bölgesi (627 bp) kullanıldı. Kimura 2 parametresine dayalı olarak (K2P), maksimum tür içi ve minimum türlerarası genetik mesafeleri sırasıyla % 0,59 ve % 1,62‘dır. En yakın komşu türler arası mesafeler, ortalama tür içi mesafeden 7 kat daha yüksektir ve belirgin bir DNA barkod aralığı fark edilmiştir. Filogeni tabanlı DNA barkodlama başarısı testine göre komşu-birleştirme fenogramları K2P modeli kullanılarak 1000 seç-bağla replikasyonu ile üretildi ve örneklerin tümünün türlerin taksonomik durumları ile uyumlu olarak kümelendiği belirlenmiştir. MP ve ML filogenileri, Doğu ve Batı Anadolu gruplarına karşılık gelen iki klad içeren bir ortak ağaç topolojisi gösterdi. Bu çalışmanın sonuçları, COI geninin yaklaşık % 81 başarı oranıyla Oxynoemacheilus türlerinin belirlenmesi ve sınırlandırılması için uygun bir DNA barkod belirleyicisi olabileceğini göstermektedir.