Parafarengeal bölgeden köken alan ekstramedüller plazmositom Olgu sunumu


ÖZERGİN COŞKUN Z. , ÖZGÜR A. , BEDİR R. , ÇELEBİ ERDİVANLI Ö. , DURSUN E.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey