Erişkinlerde Akut Viral Hepatit Epidemiyolojisinde Güncel Durum:Çok Merkezli Çalışma


KARACAER Z., TOSUN S., BATIREL A., ŞAHİN S., ALTAŞ İ., UYSAL S., ...More

18.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 March - 26 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes