İş Hukuku Uygulamasında Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Hukuki Sonuçları


EKİN A.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası PROF.DR.FEVZİ ŞAHLANAN’A ARMAĞAN, pp.337-370, 2016 (Peer-Reviewed Journal)