Mevduat Bankalarında Performansın Mülkiyet Yapısına Göre Finansal Göstergelerle İncelemesi


Creative Commons License

Albayrak A. S., Akbulut R.

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.46, no.530, pp.27-40, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 530
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-40
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to analyze the deposit banks’ performance in Turkey in terms of their ownership structure with the help of financial indicators and to determine the indicators that best discriminate the ownership structures of the bank groups as to whether they are privately owned or owned by foreign capital or state. In the first part, by using principle components analysis, performance indexes are developed for deposit banks according years. According to these indexes, it is observed that foreign banks were generally more efficient than privately owned and state owned banks. Stepwise multiple discriminant analysis results showed that the thirteen of the sixty-seven indicators achieved the optimal level of discrimination between the ownership groups. The top three indicators that contribute most to the discriminating process are respectively; the interest expense to total expenses ratio (G13), total deposits to total assets ratio (BY8), personnel expenses and reserve for employee termination benefit to number of personnel ratio (FO2). On the other hand, it was confirmed that liquidity and profitability indicators do not have any contribution to discrimination. According to the results of the analysis banks are classified at 90.6% accuracy level according to their ownership groups by stepwise multiple discriminant analysis.

Araştırmanın amacı finansal bankacılık göstergeleriyle Türkiye’de mülkiyet yapısı açısından bankaların performansını ve bu mülkiyet yapılarının hangi faktörlere göre ayrıştığını incelemektir. İlk olarak, temel bileşenler analizi ile mevduat bankaları için yıllara göre performans endeksleri elde edilmiştir. Elde edilen endekslere göre genelde yabancı bankaların özel ve kamu bankalarından daha iyi bir performansa sahip olduğu görülmüştür. Adımsal çoklu diskiriminant analizi sonuçlarına göre banka gruplarını ayırmada 67 göstergeden 13 göstergenin en optimum ayrımı sağladığı belirlenmiştir. Bu ayrışımı açıklayan en önemli ilk üç gösterge arasında sırasıyla faiz giderlerinin toplam giderlere oranı (G13), toplam mevduatın toplam aktiflere oranı (BY8) ile personel giderleri ile kıdem tazminatı toplamının personel sayısına oranı (F02) yer almaktadır. Diğer taraftan optimum ayrıma likidite ve karlılık göstergelerinin bir katkısı olmadığı görülmüştür. Adımsal çoklu diskriminant analiziyle bankaların %90,6’sı gerçek gruplarına atanmıştır.