Parafarengeal bölge pleomorfik adenomu Transoral yaklaşımla eksizyon


ÖZERGİN COŞKUN Z. , ÇELEBİ ERDİVANLI Ö. , BEDİR R. , ÖZGÜR A. , DURSUN E.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey