The Situation Of Ports In Turkey During Early 1930s According To Report Of Higher Council Of Economy Dated As 15-29 December 1931


Creative Commons License

ŞANLIER Ş., ARSLAN Z.

TURKISH STUDIES, vol.8, no.12, pp.649-662, 2013 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 12
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.649-662
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

A section of a report published at the end of the meeting dated as 15-29 December 1931 by Higher Council of Economy, which was founded as required by liberal and national economy in 1927, was devoted to an analysis of proposals regarding the measures for improving Turkish ports. Proposals regarding the measures for Turkish port services and improving these services, the situation of ports in Turkey and their commercial activities constitute the main titles of the section of the report in relation to ports. The content of the report contains general situations of İstanbul, Mersin, Samsun, Trabzon, İzmir and Ereğli ports as well as commercial activities. According to information provided in relation to general situation, the conditions that Turkish ports have at the end of 1931 were inadequate. Many reasons such as problems of administration, high customs duty, abundance of formalities and inadequate health conditions of ports led to the result that commercial ships avoided Turkish ports when non-obligatory. Besides, thefts and smuggling were common and laws and practices of that time were not deterrent enough to prevent these incidents. Though it was dissolved in 1935, some arrangements were made according to the recommendations of Higher Council of Economy during the period starting from 1932 until the beginning of II. World War and these negativities were tried to be eradicated. This study was based on report of Higher Council of Economy belonging to year 1931, archive documents and official publications to evaluate general situation of the ports in Turkey in early 1930s.

1927 yılında liberal ve milli ekonomi anlayışının bir sonucu olarak faaliyete geçirilen Âli İktisat Meclisi'nin 15-29 Aralık 1931 tarihli toplantısı sonucunda yayınlanan raporunun bir bölümü, Türk limanlarının geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlere dair tekliflerin incelenmesini içermektedir. Türkiye'nin liman hizmetleri ve bu hizmetlerin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili teklifler, Türkiye'deki limanların durumu ve ticari faaliyetleri raporun limanlarla ilgili kısmının ana başlıklarını oluşturmaktadır. Raporun içeriğinde İstanbul, Mersin, Samsun, Trabzon, İzmir ve Ereğli limanlarının genel durumları ile ticari faaliyetler yer almaktadır. Genel durumlarla ilgili verilen bilgilere göre 1931 yılının sonuna gelindiğinde Türk limanlarının haiz olduğu şartlar yetersizdir. İşleyişteki problemler, yüksek gümrük vergileri, formalitelerin fazlalığı ve limanların sıhhi bakımlardan yetersiz oluşları gibi birçok sebep ticaret gemilerinin Türk limanlarını mecburi bir durum olmadıkça tercih etmemeleri sonucunu doğurmuştur. Ayrıca hırsızlık, kaçakçılık gibi olaylara rastlanmakta ve mevcut kanunlar ve uygulamalar bu olayları engellemekte yetersiz kalmaktaydı. 1932 yılı ile II. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar olan süreçte 1935 yılında lağvedilmesine rağmen Âli İktisat Meclisi'nin önerileri doğrultusunda bir kısım düzenlemelere gidilerek, olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, danışma meclisi hüviyetindeki Âli İktisat Meclisi'nin 1931 yılına ait raporu doğrultusunda 1930'lu yılların başında Türkiye'deki limanların genel durumunu değerlendirmek amacıyla 1931 yılı Âli İktisat Meclisi Raporu, arşiv belgeleri ve resmi yayınlardan yararlanılarak hazırlanmıştır.