BOĞMACA


ATALAR S., KOSTAKOĞLU U., YILMAZ G.

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi, vol.8, no.3, pp.6-14, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pertussis is a disease transmitted by the respiratory route and characterized by coughing episodes lasting longer than 2 weeks, that is capable of causing epidemics at 3-5 year intervals in various parts of the world and that is still a significant childhood infection. The incidence has decreased compared to the days before vaccination and antibiotics. The failure to achieve desired vaccination targets everywhere in the World is an important reason why the disease remains a problem. Immunity acquired through vaccination is not life-long, and generally decreases to beneath protective levels within 10 years. While children are protected in countries with effective vaccination programs, an increase is seen in the incidence of the disease in adults over the age of 15 in association with reduced immunity and in babies below 1 year of age as a result of a decrease in transmission of protective antibodies from the mother. The increase in the incidence in infants and adults and difficulties in diagnosis have again placed the infection on the global agenda.

Keywords: Bordetella pertussis; whooping cough; pertussis toxin

Boğmaca iki haftadan uzun süren öksürük nöbetleri ile karakterize, solunum yolu ile bulaşan, üç beş yıl aralıklarla dünyanın çeşitli yerlerinde salgınlar yapabilen, çocukluk çağı enfeksiyonları arasında halen önemini koruyan bir hastalıktır. Görülme sıklığı, aşı ve antibiyotik öncesi dönemlere göre çok azalmıştır. Aşılama hedeflerine dünyanın her yerinde istenen oranlarda ulaşılamaması; hastalığın gündemde kalmasının önemli bir nedenidir. Aşı ile kazanılan bağışıklığın yaşam boyu sürmediği; genellikle 10 yıl içinde önemli ölçüde koruyucu düzeylerin altına indiği bilinmektedir. Etkin aşılama programlarının uygulandığı ülkelerde çocuklar korunurken, erişkinlerde immünite azalmasına bağlı olarak 15 yaşın üzerinde ve anneden koruyucu antikorların geçişindeki azalma sonucu 1 yaşın altındaki bebeklerde hastalığın görülme sıklığında artış izlenmektedir. Süt çocukları ve erişkinlerdeki görülme sıklığında artış ve tanı koyma güçlükleri hastalığı tekrar enfeksiyon dünyası gündeminde ön sıralara taşımıştır.

Anahtar Kelimeler: Bordetella pertussis; boğmaca öksürüğü; pertusis toksini